grondwerken
keerwanden

Grondwerken

De realisatie van een project begint bij een degelijke voorbereiding. De grondwerken en het nivelleren van je tuin of het uitgraven van een bestratingskoffer moeten precies worden uitgevoerd.

De grond in jouw tuin is zeer belangrijk! Goede teelaarde maakt daarin natuurlijk het verschil. Stone en Tuindeco beschikt over de nodige machines om voornoemde werken te kunnen uitvoeren.

Keerwanden

Keerwanden in beton, keerwand, L-element, grondkeerelement, tuinkeerwand, L-profiel. Keerwanden in beton zijn aangewezen om kleine en grote niveauverschillen op te vangen. Voor taludverstevigingen te verwezenlijken zijn keerwanden in beton ook de beste elementen. Een andere toepassing van keerwanden zijn geluidsschermen. Meer en meer worden keerwanden ook gebruikt bij de tuinaanleg van woningen om niveauverschillen op te vangen.

Gescheiden rioleringsnet

Wat is een gescheiden riolering?

Bij een gescheiden riolering wordt het regenwater op elk moment gescheiden gehouden van het afvalwater.
– Een aparte afvalwaterriolering zal het afvalwater, afkomstig van huishoudelijke activiteiten, afvoeren naar een zuiveringsinstallatie
– Een aparte hemelwaterafvoer voert het hemelwater, afkomstig van daken en verhardingen af naar een beek, waterloop of rivier. Onderweg kan dit water op een natuurlijke wijze infiltreren in de ondergrond.

Waarom een gescheiden riolering?

In het verleden koos men in Vlaanderen meestal voor een gemengde riolering. Hierbij wordt zowel het afvalwater (van toilet, keuken of badkamer) als het hemelwater (regen, hagel, sneeuw) via dezelfde buis afgevoerd. En dit brengt problemen met zich mee.

Is het scheiden van hemelwater en afvalwater verplicht?

Voor nieuwbouwwoningen is het sowieso verplicht om een gescheiden afvoer te plaatsen. Voor bestaande woningen geldt de verplichting pas zodra er in uw straat een gescheiden riolering wordt aangelegd. VLAREM II (Vlaamse Reglementering Milieu) verbiedt het lozen van regenwater in een riolering die bestemd is voor uitsluitend afvalwater en omgekeerd. Als u het hemelwater niet afkoppelt, mag Pidpa u niet aansluiten op het gescheiden rioleringsstelsel. Uw afvalwater kan dan ook niet worden gezuiverd.

Stone en Tuindeco biedt u hierbij een vakkundige oplossing en plaatst afvoeren en toezichtsputten waar nodig en herstelt beschadigde afvoeren.